VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS

2017-2018 MOKSLO METŲ 

II PUSMEČIO PLANAS

DATA

VEIKLA

ATSAKINGI MT NARIAI
2018-01-22 Mokinių tarybos posėdis „Mokinių elgesio taisyklės Gabijos gimnazijoje.“ I.Molytė
2018-01-29 Mokinių tarybos posėdis „Vasario mėnesio plano sudarymas“. B.Avdejenkovaitė
2018-02-01- 2018-03-31 5-II klasių valandėlės, skirtos draugiškumo skatinimui. V.Kirdaitė
2018-02-05 Mokinių tarybos posėdis „Pilietiškumo skatinimas Gabijos gimnazijoje.“ I.Molytė
2018-02-07 Akcija valgykloje „Krūvoj krūčiau – eilėj greičiau.“ V.Kirdaitė
2018-02-12 Apskritasis stalas su mokyklos administracija. B.Avdejenkovaitė
2018-02-01- 2018-02-13 Valentino paštas Ž.Gadliauskaitė
2018-02-14 Akcija, skirta Valentino dienai. Ž.Gadliauskaitė
2018-02-26 Mokinių tarybos posėdis dėl kovo mėnesio veiklos plano B.Avdejenkovaitė
2018-03-02 Renginys „Kino vakaras“. Ž.Gadliauskaitė
2018-03-05 Mokinių tarybos posėdis dėl Mokinių tarybos rinkimų B.Avdejenkovaitė
2018-03-09 Akcija, skirta Lietuvos valstybės dienai paminėti I.Molytė
2018-03-13 Mokinių tarybos posėdis „Mokinių savivaldų bendradarbiavimo galimybės“. B.Avdejenkovaitė
2018-03-14 Akcija valgykloje „Krūvoj krūčiau – eilėj greičiau.“ V.Kirdaitė
2018-03-19 Mokinių tarybos posėdis „Pasiruošimas veiksmo savaitei“. B.Avdejenkovaitė
2018-03-19 – 2018-03-23 Veiksmo savaitė. V.Kirdaitė
2018-03-23 Mokinių tarybos rinkimai. B.Avdejenkovaitė
2018-03-26 Mokinių tarybos posėdis „Naujų Mokinių tarybos narių adaptacija“. B.Avdejenkovaitė
2018-04-03 – 2018-04-04 Komandos formavimo seminaras. B.Avdejenkovaitė
2018-04-09 Mokinių tarybos posėdis balandžio mėnesio veiklos plano. B.Avdejenkovaitė
2018-04-16 Mokinių tarybos posėdis dėl „Žalingų įpročių prevencijos Gabijos gimnazijoje“. V.Kirdaitė
2018-04-17 – 2018-04-20 Seniūnų sueigos. I.Molytė
2018-04-23 Mokinių tarybos posėdis „Seniūnų sueigos aptarimas“. B.Avdejenkovaitė
2018-04-30 Mokinių tarybos posėdis „Gegužės mėnesio veiklos plano aptarimas“. B.Avdejenkovaitė
2018-05-02 Akcija „Pūsk burbulus, o ne dūmus“. V.Kirdaitė
2018-05-07 Mokinių tarybos posėdis „Mokinių savivaldos narių motyvacija“. B.Avdejenkovaitė
2018-05-21 Apskritasis stalas su mokyklos administracija.  B.Avdejenkovaitė
2018-05-28 Mokinių tarybos posėdis „2017 – 2018 m. m. Mokinių tarybos veiklos ataskaita“. B.Avdejenkovaitė
2018-06-04 Baigiamasis 2017-2018 m.m. Mokinių tarybos posėdis B.Avdejenkovaitė, I.Molytė, V.Kirdaitė, Ž.Gadliauskaitė

Mokinių tarybos pirmininkė                                                             Benita Avdejenkovaitė