VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS

2017-2018 MOKSLO METŲ 

I PUSMEČIO PLANAS

DATA

VEIKLA

ATSAKINGI MT NARIAI
2017-09-04 –  2017-09-05 2016-2017 m.m. Mokinių tarybos veiklos pristatymas mokiniams. K.Pridotkaitė, V.Račyla, B. Avdejenkovaitė.
2017-09-11 Mokinių tarybos posėdis „Veiklos plano sudarymas“. V.Račyla
2017-09-18 Mokinių tarybos „Rugsėjo mėnesio veiklos plano aptarimas“. V.Račyla
2017-09-18 – 2017- 10-15 Mokyklos skambučio melodijos rinkimai. K.Pridotkaitė
2017-09-20 Susitikimas su abiturientų seniūnais. B.Avdejenkovaitė
2017-09-25 Mokinių tarybos „Spalio mėnesio veiklos plano aptarimas“. V.Račyla
2017-09-26 –2017-09-29 Seniūnų sueigos. B.Avdejenkovaitė
2017-10-02 Mokinių tarybos posėdis „Seniūnų sueigų aptarimas“. V.Račyla
2017-10-05 Akcija, skirta Tarptautinei Mokytojų Dienai. E.Kodis
2017-10-09 Mokinių tarybos rinkimai. V.Račyla
2017-10-11 Akcija valgykloje „Krūvoj krūčiau – eilėj greičiau“. E.Kodis
2017-10-16 Mokinių tarybos posėdis „Mokinių tarybos bendradarbiavimo galimybės“. V.Račyla
2017-10-17 Susitikimas su Vilniaus inžinerinio licėjaus mokinių savivalda. B.Avdejenkovaitė,

K.Pridotkaitė

2017-10-23 Mokinių tarybos posėdis „Naujo Mokinių tarybos aktyvo rinkimai“. V.Račyla
2017-11-06 Mokinių tarybos posėdis „Lapkričio mėnesio veiklos plano aptarimas“. V.Račyla
2017-11-13 Mokinių tarybos posėdis „Prevencinė veikla mūsų mokykloje“. E.Kodis
2017-11-15 Akcija „Būk matomas“. E.Kodis
2017-11-20 Mokinių tarybos posėdis „Pilietiškumo skatinimas Gabijos gimnazijoje“. V.Račyla
2017-11-21 4 klasių saugaus elgesio viktorina „Esu matomas“. B.Avdejenkovaitė
2017-11-27 Mokinių tarybos posėdis „Gruodžio mėnesio veiklos plano aptarimas“. V.Račyla
2017-12-01 Eglutės įžiebimo ceremonija. K.Pridotkaitė
2017-12-04 Mokinių tarybos posėdis „Kultūrinės veiklos svarba mokinio asmenybei“. V.Račyla
2017-12-05 – 2017-12-08 Seniūnų sueigos. B.Avdejenkovaitė
2017-12-11 Mokinių tarybos posėdis „Seniūnų sueigos aptarimas“. B.Avdejenkovaitė
2017-12-11 – 2017-12-19 Kalėdinis paštas. K.Pridotkaitė
2017-12-18 Kalėdinis Mokinių tarybos posėdis. V.Račyla
2018-01-15 Mokinių tarybos posėdis. Susitikimas su mokyklos administracija. V.Račyla
2018-01-08 Mokinių tarybos posėdis „II pusmečio plano sudarymas“.  V.Račyla
2018-01-12 Akcija – instaliacija, skirta Laisvės gynėjų dienai. B.Avdejenkovaitė

Mokinių tarybos pirmininkas                                                               Vitas Račyla

Mokinių tarybos sekretorė                                                                     Neda Petrūnaitė