VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS

2018-2019 MOKSLO METŲ 

I PUSMEČIO PLANAS

DATA

VEIKLA

ATSAKINGI MT NARIAI
2018-09-04 – 2018-09-05 2018-2019 m.m. Mokinių tarybos veiklos plano pristatymas mokiniams. B.Avdejenkovaitė
2018-09-11 Mokinių tarybos posėdis „Veiklos plano sudarymas“. B.Avdejenkovaitė
2018-09-18 Mokinių tarybos posedis ,,Mokiniu  lyderystės aspektų aptarimas.“ B.Avdejenkovaitė
2018-09-18 – 2018-11-30 Idėjų mugė elektroninėje erdvėje stiprinant bendruomeniškumą, orientuotą į pozityvų nuostatų formavimą. I.Molytė
2018-09-21 Susitikimas su abiturientų seniūnais. Seniūnų sueigos. Ž.Gadliauskaitė ir B.Avdejenkovaitė
2018-09-25 Mokinių tarybos posėdis ,,Spalio mėnesio veiklos plano sudarymas“ B.Avdejenkovaitė
2018-10-02 Mokinių tarybos posėdis ,, Seniūnų sueigų ir spalio mėnesio veiklos aptarimas“ I.Molytė
2018-10-06 Akcija, skirta Tarptautinei mokytojų dienai. Ž.Gadliauskaitė ir B.Avdejenkovaitė
2018-10-09 Mokinių tarybos posėdis ,, Mokinių tarybos rinkimų gairės“ B.Avdejenkovaitė
2018-10-13 Mokinių tarybos rinkimai. B.Avdejenkovaitė
2018-10-15 Mokinių tarybos posėdis ,,Naujų Mokinių tarybos narių supažindinimas su Mokinių tarybos funkcijomis ir veikla.“ B.Avdejenkovaitė, Ž.Gadliauskaitė, I.Molytė, V.Kirdaitė
2018-10-17 Akcija valgykloje ,,Krūvoj krūčiau – eilėj greičiau“ V.Kirdaitė
2018-10-13 Mokinių tarybos posėdis. B.Avdejenkovaitė
2018-10-29- 2018-10-30 Komandos formavimo seminaras. Ž.Gadliauskaitė ir B.Avdejenkovaitė
2018-11-06 Mokinių tarybos posėdis ,, Lapkričio mėnesio veiklos plano aptarimas.“ B.Avdejenkovaitė
2018-11-13 Mokinių tarybos posėdis ,,Naujo Mokinių tarybos aktyvo rinkimai.“ B.Avdejenkovaitė
2018-11-29 Mokinių tarybos posėdis. Susitikimas su mokyklos administracija. B.Avdejenkovaitė
2018-11-21 Akcija ,,Būk matomas.“ V.Kirdaitė
2018-11-23 4 klasių saugaus eismo viktorina ,,Esu matomas“ V.Kirdaitė
2018-11-27 Mokinių tarybos posėdis dėl Gruodžio mėnesio veiklos plano. B.Avdejenkovaitė
2018-11-27 – 2018-11-30 Seniūnų sueigos. I.Molytė
2018-11-30 Eglutės įžiebimo šventė. Ž.Gadliauskaitė
2018-12-04 Mokinių tarybos posėdis „Seniūnų sueigų aptarimas.“ I.Molytė
2018-12-11 Mokinių tarybos posėdis „Kalėdų belaukiant“. Ž.Gadliauskaitė
2018-12-11 – 2018-12-20 Kalėdinis paštas. Ž.Gadliauskaitė
2018-12-18 Kalėdinis Mokinių tarybos renginys.  Kotryna Pridotkaitė, Laura Kriūkaitė, Neda Petrūnaitė.
2018-01-08 Mokinių tarybos posėdis ,,II pusmečio veiklos plano sudarymas.“  B.Avdejenkovaitė
2018-01-11 Akcija – instaliacija laisvės gynėjų dienai. Ž.Gadliauskaitė
2018-01-15 Mokinių tarybos posėdis B.Avdejenkovaitė

Mokinių tarybos pirmininkė                                                             Benita Avdejenkovaitė